JASPER DE BEIJER

AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUM PRIZE 2020 GOES TO MUSEUM RIJSWIJK

 


Marabunta #08 | 2012 | 200 x 115 cm | edition of 7 | c-print


DUTCH BELOW

Amsterdam / Rijswijk, the 20th of april 2020

 

Museum Rijswijk is the winner of the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. The prize, worth 50 thousand euros, is awarded annually to a small to medium-sized Dutch museum that comes up with a special plan for a solo exhibition. This year the jury selected an exhibition proposal by curator Diana Wind. She will make an extensive solo with earlier work and new projects by the Dutch artist Jasper de Beijer (1973) at Museum Rijswijk.

De Beijer will make a large, new installation in the new wing of the museum. The other spaces will be filled with earlier work by the artist; photo series, installations and videoworks. De Beijer makes carefully constructed and exhilarating photo works. As an image composer he disenchants the reality of the present and past – and creates a new, mysterious reality. In that reality he raises issues about cultural ethnicity, the elusive nature of history and the fictional aspects of the here and now.

The project proposal from Museum Rijswijk for Jasper de Beijer was selected by the jury of the Agnes van den Brandeler prize from a shortlist of museums. The jury, consisting of the board of the Agnes van den Brandeler Foundation – Frank Bergevoet, Robert de Haas and Koeno Sluyterman Van Loo – and supplemented by art critic Lucette ter Borg, finds de Beijers’ work committed, critical and stunningly beautiful. Museum Rijswijk is a small but high quality museum that has been presenting an interesting variety of exhibitions in recent years.


The Agnes van den Brandeler Museum Prize – instituted in 2018 – is an annual prize for medium-size and small museums. The prize is accompanied by an amount of 50,000 euros, intended for a project in which an artist (born before 1978) who, according to the taste of the jury, has been underexposed the past years. The prize is also intended as a financial stimulus for medium-size and small museums.

 

Damsel Agnes van den Brandeler (1918-2002) was a Dutch artist. Very much against the will of (especially) her father she decided to attend the RoyalAcademy of Visual Arts in The Hague after the completion of her high school. After the war, she traveled between 1947 and 1972 to France, Spain, Greece and Italy. She provided for her maintenance by painting, drawing and teaching. During her travels she became acquainted with impressionism, expressionism and constructivism and experimented between styles. In particular expressionism enhused her: she remained her whole life, even after returning to the Netherlands, making landscapes and history paintings in this style. During her life, Agnes van den Brandeler exhibited regularly – and funny detail: she had her debute in Museum Rijswijk -, but never broke through seriously. On one hand she found that disappointing, on the other hand, she always dreaded “the social stuff”. The Agnes van den Brandeler Foundation – set up by herself and her husband – takes care of her artistic legacy and keeps the memory of this special, very energetic artist alive, among other things by the introduction of the annual AvdB prize.

 


For more information: jury and board member Robert de Haas: 06-21557915
Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366

 


AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUMPRIJS 2020 NAAR MUSEUM RIJSWIJK

 

Amsterdam / Rijswijk, 20 april 2020

 

Museum Rijswijk is de winnaar van de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020. De prijs, ter waarde van 50 duizend euro, wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein tot middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt. Dit jaar gaf de jury de voorkeur aan een tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind. Zij zal een omvangrijke solo maken met ouder en nieuw werk van de Nederlandse kunstenaar Jasper de Beijer (1973) in Museum Rijswijk.

 

De Beijer zal een grote, nieuwe installatie maken in de nieuwe vleugel van het museum. De overige ruimtes zullen worden ingericht met vroeger werk van de kunstenaar: foto’s van series, installaties en films. De Beijer maakt nauwkeurig geconstrueerde en bedwelmend mooie fotowerken. Als beeldcomponist onttovert hij de werkelijkheid van nu en die van vroeger, en creëert een nieuwe, raadselachtige werkelijkheid. In die werkelijkheid gaat het vaak om vragen over culturele etniciteit, de ongrijpbare aard van geschiedenis en de fictieve status van het hier en nu.

 

Het projectvoorstel van Museum Rijswijk voor Jasper de Beijer is door de jury van de Agnes van den Brandeler-prijs verkozen uit een shortlist van musea. De jury, bestaande uit het bestuur van de Agnes van den Brandeler Stichting – Frank Bergevoet, Robert de Haas en Koeno Sluyterman Van Loo – en aangevuld door kunstcritica Lucette ter Borg, vindt De Beijers werk geëngageerd, kritisch en beeldschoon. Museum Rijswijk is een klein maar kwalitatief uitstekend museum dat de laatste jaren met een interessante keur aan tentoonstellingen aan de weg timmert.

 

De Agnes van den Brandeler Museumprijs is een in 2018 ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote en kleine musea. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die naar de smaak van de jury net te weinig aandacht heeft gehad, uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote en kleine musea financieel te steunen.

 

Jonkvrouwe Agnes van den Brandeler (1918-2002) was een Nederlandse kunstenaar. Zeer tegen de zin van (vooral) haar vader besloot zij na de afronding van haar gymnasiumtijd naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag te gaan. Na de oorlog reisde zij tussen 1947 en 1972 naar Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië. In haar onderhoud voorzag ze door te schilderen, te tekenen en lessen te geven. Tijdens haar reizen maakte zij kennis met het impressionisme, expressionisme en constructivisme en experimenteerde met alle stijlen. Met name het expressionisme trok haar: ze bleef haar leven lang, ook na terugkomst in Nederland, landschappen en historiestukken schilderen in deze stijl.

 

Agnes van den Brandeler exposeerde gedurende haar leven regelmatig – en grappig detail: voor het eerst in Museum Rijswijk -, maar brak nooit serieus door. Dat vond ze enerzijds teleurstellend, anderzijds zag ze ook altijd op tegen ‘het sociale gedoe’. De door haarzelf en haar man opgerichte Agnes van den Brandeler Stichting draagt zorg voor haar artistieke nalatenschap en houdt de herinnering aan deze bijzondere, zeer doortastende kunstenaar levend, onder andere door de instelling van bovenstaande prijs.

 

 

Voor meer informatie: jury- en bestuurslid Robert de Haas: 06-21557915

Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366